Wie is wie?

Schoolteam

 • KJ1: An Huybrechts
 • KJ2: Raf Van Mele en Karen Quireyns
 • KJ3: Sarah Bruyninx en Yasmina Boubker
 • KO1: Aline Tombeur en Christel Torfs
 • KO2: Lissa Van Turnhout
 • KO3: Jelte Leemans
 • kinderverzorgster: Carmen Monteagudo
 • G1A: Els Giedts en Katrien De Groof
 • G1B: Hilke Van Steenbrugge en Katrien De Groof
 • G1C: Tanicha Van Es
 • G2A: Bart Breemersch
 • G2B: Hilde Lanoote en Hayley Vanhee
 • G2C: Marjolein Durt
 • L5: Stefan de Ferm en Hanne Totté
 • L6: Mélanie Huybrechts
 • turnleerkracht: Ben Van Haesendonck, Karen Quireyns en Yasmina Boubker
 • zorgcoördinator: Joni Hoeben
 • zorgleerkrachten: Yasmina Boubker, Marianne Gilleir, Mieke Laeremans, Yasmina Boubker, Katrien De Groof en Anneleen Vranken
 • anderstalige nieuwkomers: Yasmina Boubker
 • beleidsondersteuner: Anneleen Vranken
 • leerkrachtenmentor: Audrey Claes en Marleen Augusteyns
 • secretariaat: Veerle Beckers en Katja Verhaegen
 • adjunct directeur: Minke Van Hoof
 • directie: Roxanne Speelman

(Al onze leerkrachten zijn te bereiken via mail: voornaam.achternaam@ankerwijs.be)

Onze partners

We kiezen er als school voor om partners te zoeken die samen met ons school kunnen maken. Zij zorgen er mee voor dat we een ‘brede blik’ blijven kijken en ondersteunen ons ook als dat nodig is.

De oudervereniging

We hebben op onze school een dynamische oudervereniging. Een oudervereniging die, in samenspraak met de andere participanten op onze school, het leven op school inspireert met zowel inhoudelijke, ontspannende, educatieve als praktische activiteiten. Vier keer per jaar wordt er een vergadering gepland waarop alle ouders welkom zijn. Alle ouders ontvangen een uitnodiging via de school.

Het Centrum voor leerlingenbegeleiding

Het CLB of centrum voor leerlingenbegeleiding is een dienst waarop leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties een beroep kunnen doen voor informatie, hulp en begeleiding. De vier begeleidingsdomeinen van het CLB zijn :

 • het leren en studeren
 • de schoolloopbaan
 • de preventieve gezondheidszorg
 • de sociaal – emotionele ontwikkeling

Het CLB – team voor onze school bestaat uit een arts, een psychologe, een maatschappelijk werker en een verpleegkundige. Deze medewerkers hebben wekelijks een vaste zitdag op school. Deze dagen en de namen van de medewerkers worden u in het begin van het schooljaar schriftelijk medegedeeld.

Er wordt vraaggestuurd gewerkt. Een CLB gaat in op vragen van ouders en leerlingen. Vraagt de school het CLB om een leerling te begeleiden dan zal het centrum hierop ingaan mits toestemming van de ouders. In sommige leerjaren is deelname aan het medisch onderzoek verplicht. Indien de ouders niet akkoord gaan, kunnen ze tegen de schoolarts verzet aantekenen en een andere arts kiezen. Eventuele financiële gevolgen zijn ten laste van de ouders. Voor meer informatie over deze procedure kan u bij de directeur van het CLB terecht.

De contactpersoon voor onze school: Lieselot Van Echelpoel

https://www.vrijclb.be/vrij-clb-de-wissel-antwerpen

De Woonboot

De Woonboot zorgt voor de buitenschoolse opvang. Meer informatie vindt u op hun website: www.dewoonboot.be

School de Merode

Onze school is samen met school de Merode gelegen op kindercampus Van Hombeeckplein.

Bestuur

De school wordt bestuurd door VZW Ankerwijs. De zetel is gevestigd in de Jan Moorkensstraat 54 te 2600 Berchem. Zie website www.ankerwijs.be.

De dagelijkse leiding van de school wordt aan de directie toevertrouwd.

De leden van de VZW zijn:

Algemeen directeur / dagelijks bestuurder:

 • Jan Cox

Bestuursleden:

 • Ludo Averens
 • Ingrid Bertrand
 • Bart Casteleyn
 • Paul De Bruyn
 • Bert Jacobs (voorzitter)
 • Els Van den Bergh
 • Eric Van der Mussele

Scholengemeenschap

Onze school behoort samen met de volgende scholen tot de scholengemeenschap Ankerwijs: