Wie is wie?

Schoolteam

 • KJ1: An Huybrechts
 • KJ2: Raf Van Mele en Steffy Engels
 • KJ3: Sarah Bruyninx en Steffy Engels
 • KO1: Aline Tombeur
 • KO2: Karen Quireyns en Steffy Engels
 • KO3: Jelte Leemans
 • kinderverzorgster: Carmen Monteagudo
 • L1: Els Giedts en Steffy Engels
 • L2: Hilke Van Steenbrugge en Joni Hoeben
 • L3: Bart Breemersch
 • L4: Julie De Beukelaer
 • L5: Stefan de Ferm
 • L6: Hilde Lanoote en Marianne Gilleir
 • turnleerkracht: Ben Van Haesendonck
 • zorgcoördinator: Joni Hoeben
 • zorgleerkrachten: Charisse Dillen, Marianne Gilleir, Mieke Laeremans en Anneleen Vranken
 • ambulante leerkracht: Steffy Engels
 • beleidsondersteuner: Marianne Gilleir en Anneleen Vranken
 • leerkrachtenmentor: Audrey Claes en Marleen Augusteyns
 • secretariaat: Veerle Beckers en Risa Meeuwis
 • directie: Liesbeth Nijs

(Al onze leerkrachten zijn te bereiken via mail: voornaam.achternaam@ankerwijs.be)

Onze partners

We kiezen er als school voor om partners te zoeken die samen met ons school kunnen maken. Zij zorgen er mee voor dat we een ‘brede blik’ blijven kijken en ondersteunen ons ook als dat nodig is.

De oudervereniging

We hebben op onze school een dynamische oudervereniging. Een oudervereniging die, in samenspraak met de andere participanten op onze school, het leven op school inspireert met zowel inhoudelijke, ontspannende, educatieve als praktische activiteiten. Vier keer per jaar wordt er een vergadering gepland waarop alle ouders welkom zijn. Alle ouders ontvangen een uitnodiging via de school.

Het Centrum voor leerlingenbegeleiding

Het CLB of centrum voor leerlingenbegeleiding is een dienst waarop leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties een beroep kunnen doen voor informatie, hulp en begeleiding. De vier begeleidingsdomeinen van het CLB zijn :

 • het leren en studeren
 • de schoolloopbaan
 • de preventieve gezondheidszorg
 • de sociaal – emotionele ontwikkeling

Het CLB – team voor onze school bestaat uit een arts, een psychologe, een maatschappelijk werker en een verpleegkundige. Deze medewerkers hebben wekelijks een vaste zitdag op school. Deze dagen en de namen van de medewerkers worden u in het begin van het schooljaar schriftelijk medegedeeld.

Er wordt vraaggestuurd gewerkt. Een CLB gaat in op vragen van ouders en leerlingen. Vraagt de school het CLB om een leerling te begeleiden dan zal het centrum hierop ingaan mits toestemming van de ouders. In sommige leerjaren is deelname aan het medisch onderzoek verplicht. Indien de ouders niet akkoord gaan, kunnen ze tegen de schoolarts verzet aantekenen en een andere arts kiezen. Eventuele financiële gevolgen zijn ten laste van de ouders. Voor meer informatie over deze procedure kan u bij de directeur van het CLB terecht.

De contactpersoon voor onze school: Lieselotte Verelst.

De Woonboot

De Woonboot zorgt voor de buitenschoolse opvang. Meer informatie vindt u op hun website: www.dewoonboot.be

School de Merode

Onze school is samen met school de Merode gelegen op kindercampus Van Hombeeckplein.

Bestuur

De school wordt bestuurd door VZW Ankerwijs. De zetel is gevestigd in de Jan Moorkensstraat 54 te 2600 Berchem. Zie website www.ankerwijs.be.

De dagelijkse leiding van de school wordt aan de directie toevertrouwd.

De leden van de VZW zijn:

Algemeen directeur / dagelijks bestuurder:

 • Jan Cox

Bestuursleden:

 • Ludo Averens
 • Bart Casteleyn
 • Paul De Bruyn
 • Bert Jacobs
 • Els Van den Bergh
 • Eric Van der Mussele
 • Wiske Verheyen
 • Peter Verstuyft (voorzitter)

Scholengemeenschap

Onze school behoort samen met de volgende scholen tot de scholengemeenschap Ankerwijs:

 • Basisschool Het Hinkelpad – Geluwestraat 4 – 2600 Berchem
 • Basisschool Rozenregen – Sint-Reinhildisstraat 15B – 2640 Mortsel
 • Basisschool Klimboom – Lierstesteenweg 314 – 2640 Mortsel
 • Basisschool De Tandem – Sint-Benedictusstraat 14A – 2640 Mortsel
 • School de Merode I (BA & type 9) – Frans Van Hombeeckplein 17 – 2600 Berchem
 • School de Merode II (BA & type 9) – Sint-Hubertustraat 12 – 2600 Berchem
 • Basisschool De Knikkerbaan – Frederik de Merodestraat 36 – 2600 Berchem