Visie

Spelen
leren
voelen
dansen
hollen

Samen
net iets verder rollen

Waar leer je van nu af aan?
In de knikkerbaan!

(naar Luk Depondt)

In de laatste regels van ons schoolgedicht staat de reden waarom we elke dag naar school komen: kinderen komen naar school om te leren. Wat ze komen leren staat in het begin van het gedicht. Zij komen o.a. leren spelen. Goed spelen is niet zo eenvoudig. Je moet de regels volgen, je moet leren samen spelen … kinderen leren door hun spel hoe ze later als volwassenen kunnen samenleven.                   

Uiteraard leren kinderen in de basisschool een aantal fundamentele vaardigheden zoals lezen, schrijven en wiskunde. Toch is het noodzakelijk om in onze snel wijzigende maatschappij ook vaardig te worden in de aanpak van problemen, het ontwikkelen van oplossingsstrategieën, kortom leren leren.
Kinderen moeten ook hun gevoelens leren herkennen er mee leren omgaan. Zij leren ook deze gevoelens uitdrukken in zang.
‘Samen net iets verder rollen’ vormt de kern van ons schoolgedicht. In onze school staat de leerling alleen niet centraal. Leerkracht en leerling staan samen centraal. Het is immers het samenspel tussen deze twee dat leidt tot het leren van de leerling. Om dit leren optimaal te laten verlopen, is het nodig dat de leerling juist boven zijn kunnen wordt uitgedaagd. Dit vereist dat de school moeite doet om elke leerling zoveel mogelijk op zijn of haar niveau aan te spreken om elke leerling binnen zijn capaciteiten zover mogelijk te brengen.

De naam van onze school is niet zomaar gekozen. Een knikkerbaan is een spel. Een kinderspel dat in vele vormen en materialen wordt uitgewerkt. Op een goede knikkerbaan kunnen ook verschillende soorten knikkers rollen. Je hebt immers grote of kleine, matte of glanzende en vooral knikkers in vele verschillende kleuren. Sommige knikkers zijn gemaakt uit glas en andere knikkers uit hout of metaal. Elke soort knikker rolt een beetje anders op de baan. Net zoals je allerlei knikkers hebt, zijn in onze school ook alle kinderen welkom. Diversiteit vinden we immers waardevol voor de opvoeding in de samenleving waarin kinderen van vandaag opgroeien.

Alle kinderen in onze school mogen rollen over de baan. En we houden er rekening mee dat elk kind wat anders rolt. Het ene kind rolt snel en het andere kind rolt traag. Sommige kinderen zullen, zoals de knikkers op een baan, bij een hindernis even stil staan om daarna in volle vaart weer verder te rollen. In onze school kan dat, zolang elk kind maar net een beetje verder rolt.

Om samen net iets verder te rollen, vinden we de goede relatie tussen kind en leerkracht belangrijk. Zich goed voelen op onze school is hiervoor de eerste vereiste.
Maar elke knikkerbaan heeft ook een doel. En dat doel proberen we met elk kind zo ver als mogelijk te bereiken… door elke dag samen net iets verder te rollen.

Ga jij mee met ons de baan op voor een leerrijke tocht?