Praktisch

Lesuren

Elke volle schooldag van 8u40 tot 12u15 en van 13u35 tot 15u30.

Elke woensdag van 8u40 tot 12u15.

Middageten

De ouders kunnen ervoor kiezen om hun kinderen ’s middags op school te laten eten. De kinderen eten met hun leerkracht in de klas. Nadien gaan zij spelen op de speelplaats onder het toezicht van medewerkers van de woonboot.

Voor- en naschoolse opvang

Elke ochtend is er voorschoolse kinderopvang vanaf 07.25u

Elke avond is er naschoolse kinderopvang tot 18.00u

Op woensdag is er naschoolse kinderopvang tot 17.00u.

Meer info hierover vind je op www.dewoonboot.be.

Evaluatie

In de lagere school krijgen de leerlingen 3x per jaar een rapport. Maandelijks komt de toetsenmap mee naar huis, zodat u de vorderingen van uw kind van nabij kan opvolgen.

Tijdens een kindcontact bespreekt de leerkracht samen met de leerling het rapport.

Reeds vanaf de kleuterschool wordt u regelmatig uitgenodigd op een oudercontact. Tijdens een oudercontact krijgt u als ouder de kans om met de leerkracht te spreken.

Verbondenheid

Als leer- en leefgemeenschap hebben we niet alleen uitdrukkelijk oog voor het leren van je kind maar ook voor het leven. Samen werken en bouwen aan een project hoort daar bij. Een kransmoment in de advent of een vastenactie voor mensen die het minder goed hebben dan wij maken je kind ook sociaal bewogen. Dit alles doen we in verbondenheid met elkaar. Samen bouwen aan onze school en een betere wereld.

Maandelijks: de Knikkershow.

We vieren met alle kinderen en leerkrachten de jarigen van de maand, we maken afspraken, delen successen, …

4x per jaar: vieringen in de kapel.

Bij de start van het schooljaar, rond Kerstmis, rond Pasen en op het einde van het schooljaar komen we met de hele school samen in de kapel. Onder begeleiding van een diaken vieren we samen.

Jaarlijks: het jaarthema.

Elk jaar kiezen we een jaarthema uit. Dit thema zetten we gedurende het hele schooljaar extra in de kijker. De klasleerkracht voorziet ook activiteiten aangepast aan het niveau van zijn klas.

Zelfstandig werken

De ontwikkeling van de kinderen loopt niet voor elk kind gelijk. Het ene kind ontwikkelt sneller en het andere kind ontwikkelt trager. Het ene kind is motorisch sterk en het andere kind is taalvaardig. In de hele basisschool werken onze kinderen daarom geregeld met de talentenarchipel. Ze verkennen hun talenten. Versterken zaken waar ze reeds goed in zijn, maar worden ook uitgedaagd om talenten te ontwikkelen die hen niet direct aanspreken. Ze leren zichzelf kennen en leren ook om moeilijkere zaken niet uit de weg te gaan.

Kleuter:

In de kleuterschool werken we met het takenbord. Daar krijgt je kind specifieke activiteiten zodat het zich verder op eigen tempo kan ontwikkelen.

Lager:

In de lagere school hebben we hoekenwerk, contractwerk, takenbord, zwip, …

Tijdens deze momenten bieden we, nog meer dan anders, gedifferentieerde opdrachten aan zodat je kind zich op zijn/haar niveau kan ontwikkelen.

Studie

Er is op de Knikkerbaan begeleide avondstudie voorzien vanaf het derde leerjaar. Leerlingen die hiervoor kiezen maken op maandag, dinsdag en donderdag hun huiswerk onder begeleiding van een leerkracht.

Uitstappen

De kinderen gaan af en toe op stap. Ze gaan dan naar het bos, de kinderboerderij, de zoo,… Ook toneel, in de school of buiten de school, staat op het programma. De leerkracht kiest jaarlijks activiteiten die aansluiten bij de actualiteit of klaswerking. We houden ons aan de maximumfactuur van het basisonderwijs.

Tweejaarlijks gaan de leerlingen van de lagere school ook op meerdaagse uitstap.

  • 1ste graad: 3-daagse boerderijklassen
  • 2de graad: 4-daagse zeeklassen
  • 3de graad: 5-daagse bosklassen

Zorgbrede werking

Onze school heeft een zorgbrede werking. Het uitgangspunt hierbij is procesmatig en gedifferentieerd werken. We differentiëren in tijd, in aanbod, in niveau, … We besteden uiteraard aandacht aan kinderen die problemen hebben en extra hulp nodig hebben. Daarnaast zorgen we ook voor extra uitdaging voor onze ‘hoog- en meerbegaafde’ leerlingen.